ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτες Ύδρευσης.
 • Μελέτες Αποχέτευσης (Ακαθάρτων -Όμβριων).
 • Μελέτες Θέρμανσης.
 • Μελέτες Κλιματισμού.
 • Μελέτες Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας.
 • Μελέτες Θερμομόνωσης.
 • Μελέτες Ανελκυστήρων (Ατόμων-Φορτίων).
 • Μελέτες Ηλεκτρολογικών (Φωτισμός-Κίνηση).

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Καύσιμα Αέρια.
 • Εξαερισμός.
 • Πυρανίχνευση.
 • Πισίνες.
 • Συστήματα ανάκτησης Ατμών.
 • Δεξαμενές Υγρών & Αέριων καυσίμων.
 • Βιομηχανική Ψύξη -Ψυκτικοί Θάλαμοι.
 • Αντικεραυνική προστασία-Θεμελιακή Γείωση.
 • Ασθενή ρεύματα.
 • Φωτοτεχνία.
 • Συστήματα επεξεργασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια.
 • Τεχνικός Ασφαλείας.
 • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Σχέδια Ασφαλείας Κατασκευών .
 • Ανάλυση κυκλου ζωής (lca iso14001 series)