Ένα “πράσινο” Κέντρο Δεδομένων (data center) στην παραλιακή πόλη Χαμίνα της Φινλανδίας, το οποίο θα χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό για την ψύξη των διακομιστών (servers), κατασκευάζει η Google.

Όπως αποκάλυψε ο Τζο Κάβα, διευθυντής εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων της Google, το κτήριο στη φινλανδική πόλη ανήκε σε χαρτοποιία πριν το αποκτήσει ο ψηφιακός κολοσσός.

Μάλιστα, οι εγκαταστάσεις έχουν εξοπλιστεί με γρανιτένιες σήραγγες για την εισδοχή των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των servers.
Γύρω από τους servers έχει κατασκευαστεί σύστημα ανταλλακτών θερμότητας που απορροφούν την εκλυόμενη θερμότητα, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή μοριακή δομή και την απορροφητική ικανότητα του θαλασσινού νερού.
Το χρησιμοποιημένο για την ψύξη θαλασσινό νερό επαναψύχεται αναμειγνυόμενο με φρέσκο πριν επιστρέψει στον ωκεανό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aFhlGgcU0To&feature=player_embedded[/youtube]

 

πηγη econews

No Responses to “Google: Ψύξη servers με θαλασσινό νερό σε datacenter στη Φινλανδία!!!”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Michael - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 2. leonard - . good info.
 3. Wade - . tnx!
 4. Vernon - . thanks for information!
 5. Stanley - . ñïàñèáî!
 6. arturo - . tnx for info.
 7. Adam - . ñïàñèáî çà èíôó!
 8. Michael - . ñïñ çà èíôó.
 9. Glenn - . hello!
 10. Eugene - . thanks for information!
 11. Virgil - . thank you!!
 12. Roy - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 13. Gary - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 14. jerry - . ñïñ!
 15. Francisco - . ñïñ çà èíôó.
 16. Orlando - . hello!!
 17. enrique - . áëàãîäàðåí!
 18. dwight - . good info.
 19. Terrence - . thanks for information!
 20. Nelson - . ñïñ.
 21. Gerard - . áëàãîäàðþ.
 22. James - . ñïñ!
 23. alan - . áëàãîäàðþ.
 24. sean - . ñïàñèáî çà èíôó!
 25. Kevin - . ñïàñèáî çà èíôó.
 26. ray - . áëàãîäàðåí.
 27. marc - . ñïñ çà èíôó!!
 28. Antonio - . ñïñ çà èíôó!!
 29. Morris - . ñïàñèáî çà èíôó.
 30. alex - . ñýíêñ çà èíôó!!
 31. tim - . thank you!!
 32. Gene - . ñïñ!!
 33. clifton - . áëàãîäàðñòâóþ.
 34. Gary - . áëàãîäàðþ.
 35. ronnie - . thanks!!
 36. Mark - . tnx for info.
 37. Maurice - . ñïñ çà èíôó.
 38. jon - . ñýíêñ çà èíôó.
 39. tony - . ñïñ!!
 40. Cory - . good info.
 41. wendell - . hello!
 42. todd - . ñïñ!
 43. Nick - . ñïñ.
 44. Marion - . ñïñ.
 45. dan - . ñïàñèáî.
 46. Seth - . áëàãîäàðåí!
 47. warren - . ñïàñèáî!
 48. Felix - . áëàãîäàðåí!
 49. Shaun - . ñýíêñ çà èíôó.

Leave a Reply