Είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι οι “πράσινες” στέγες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ψύξης και θέρμανσης των κτηρίων.

Μια νέα μελέτη που συνυπογράφουν το Ερευνητικό Κέντρο Κλιματικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Κολούμπια και η εταιρεία ηλεκτρισμού της Νέας Υόρκης, ConEdison, αποδεικνύει πως οι πράσινες ταράτσες συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν στις πόλεις οι ισχυρές βροχοπτώσεις και ανοίγουν νέες προοπτικές στον αειφόρο αστικό σχεδιασμό.

Τα όμβρια ύδατα των πόλεων μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν σημαντική πηγή μόλυνσης των παρακείμενων υδατικών “δρόμων” όταν συγχέονται με τα δίκτυα αποχετεύσεων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι πεπαλαιωμένα.

Ο Δήμος της Νέας Υόρκης είχε μελετήσει το ενδεχόμενο χρήσης των φυτεμένων δωμάτων για τη συγκράτηση μεγάλου όγκου ομβρίων υδάτων, αλλά το υψηλό κόστος οδήγησε σε εναλλακτικές επιλογές όπως η κατασκευή μεγάλων υπόγειων δεξαμενών κατακράτησης.

Η νέα έρευνα της ConEdison έδειξε πως οι πράσινες στέγες κατακρατούν 22 φορές μεγαλύτερο όγκο ομβρίων υδάτων ετησίως απ’ ότι είχε υπολογιστεί στο παρελθόν.

Τα ύδατα που συγκρατούν τα roof gardens τελικά εξατμίζεται ή απορροφάται από τη βλάστηση, χωρίς να επιφορτίζει τα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Έτσι, οι φυτεμένες ταράτσες συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης όπως και του κόστους διαχείρισης λυμάτων.

Το παραπάνω σε συνδυασμό με τη θετική συμβολή τους στη μείωση της θερμοκρασίας των πόλεων, στην συγκράτηση ρυπαντικών ουσιών από την ατμόσφαιρα, αλλά και τα ψυχικά οφέλη που προκαλεί η εικόνα τους καθιστά τις πράσινες στέγες ένα σημαντικό παράγοντα για τον αειφόρο αστικό σχεδιασμό.

No Responses to “Πράσινες στέγες: H συμβολή τους στον βιώσιμο αστικό σχεδιασμό”

Trackbacks/Pingbacks

 1. david - . ñïñ çà èíôó.
 2. Luke - . ñïñ çà èíôó.
 3. Jesus - . áëàãîäàðñòâóþ!
 4. jimmy - . ñýíêñ çà èíôó!!
 5. travis - . ñýíêñ çà èíôó!
 6. terrence - . ñýíêñ çà èíôó.
 7. Jacob - . áëàãîäàðþ!!
 8. craig - . thanks for information!
 9. kurt - . ñïñ!!
 10. Jack - . áëàãîäàðåí!
 11. Glen - . áëàãîäàðñòâóþ.
 12. Alexander - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 13. james - . ñïàñèáî çà èíôó.
 14. mark - . thanks!
 15. Jeff - . ñýíêñ çà èíôó!!
 16. shaun - . thanks!
 17. Joey - . thanks!!
 18. marvin - . ñïñ.
 19. Arturo - . good!!
 20. Bruce - . áëàãîäàðåí!!
 21. franklin - . good info!
 22. donnie - . áëàãîäàðþ!
 23. daniel - . tnx for info.
 24. Sidney - . tnx.
 25. Antonio - . thanks.
 26. Max - . ñïàñèáî!!
 27. Gilbert - . áëàãîäàðþ!!
 28. louis - . ñïñ!
 29. Franklin - . hello.
 30. harvey - . hello.
 31. Gerard - . ñïñ.
 32. Glenn - . ñïñ!
 33. shannon - . ñïàñèáî çà èíôó!
 34. alberto - . ñïñ!
 35. Perry - . hello!
 36. rodney - . ñïàñèáî çà èíôó.
 37. rex - . ñïñ!
 38. oliver - . ñïñ çà èíôó.

Leave a Reply