Η αμερικανική εταιρεία ενέργειας HyperSolar Inc. ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μια διαδικασία για την παραγωγή φυσικού αερίου από υγρά απόβλητα με τη χρήση ηλιακής ενέργειας.

Ειδικότερα η εταιρεία, που έχει κατοχυρώσει και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση της, σχεδίασε ένα οικονομικό και αποδοτικό νανοσωματίδιο που μιμείται βασικές διαδικασίες των φυτών, όπως η φωτοσύνθεση και η διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο.

Το υδρογόνο που αποσπάται αναμιγνύεται με διοξείδιο του άνθρακα στο πλαίσιο μιας χημικής αντίδρασης γνωστής ως «διεργασία Sabatier» για την παραγωγή μεθανίου, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το παραδοσιακό φυσικό αέριο.Η εταιρεία φιλοδοξεί ότι με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μπορέσει να «καθαρίσει» τις βιομηχανικές ζώνες των εργοστασίων, δημιουργώντας παράλληλα καθαρή ενέργεια.Κάθε νανοσωματίδιο HyperSolar είναι εφοδιασμένο με έναν μικροσκοπικό ηλιακό συλλέκτη σε ένα προστατευτικό κέλυφος.

Ο ηλιακός συλλέκτης παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για τη φωτοχημική αντίδραση που διενεργείται ώστε να απομονωθεί το υδρογόνο. Μετά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το μόνο που απομένει από τα υγρά απόβλητα είναι καθαρό νερό και χημικά υποπροϊόντα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Μελλοντικός στόχος της εταιρείας είναι η ανέγερση τεράστιων εργοστασίων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τα οποία θα διαθέτουν εκατοντάδες εκατομμύρια ηλιακά νανοσωματίδια HyperSolar για την παραγωγή μεθανίου.Το παραγόμενο μεθάνιο θα μεταφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία διανομής, απ’ όπου θα εφοδιάζονται πόλεις και νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της HyperSolar Inc., Tim Young, το μεγάλο επίτευγμα νανοτεχνολογίας της εταιρείας θα συμβάλλει στην αντικατάσταση των σημερινών «καταστροφικών» διαδικασιών εξόρυξης φυσικού αερίου.

econews

No Responses to “Νανοσωματίδιο παράγει φυσικό αέριο από υγρά απόβλητα”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Fernando - . hello!
 2. milton - . ñýíêñ çà èíôó.
 3. kent - . good!!
 4. Kyle - . ñýíêñ çà èíôó!
 5. Jeff - . tnx for info!
 6. Virgil - . áëàãîäàðñòâóþ!
 7. alfonso - . good.
 8. floyd - . tnx for info.
 9. ray - . tnx for info!!
 10. Raymond - . ñïñ çà èíôó.
 11. Harvey - . tnx for info.
 12. Ramon - . ñïàñèáî!
 13. howard - . ñïñ.
 14. Nathan - . ñïñ!!
 15. Alan - . ñýíêñ çà èíôó.
 16. Patrick - . tnx for info.
 17. Maurice - . ñïñ!
 18. Ronald - . áëàãîäàðþ!!
 19. stephen - . good info!!
 20. dale - . ñïàñèáî!!
 21. William - . ñýíêñ çà èíôó!!
 22. Brad - . good.
 23. david - . ñïñ!!
 24. alfredo - . ñïñ!!
 25. Martin - . thank you!!
 26. calvin - . tnx!
 27. dennis - . thank you!!
 28. stanley - . ñïñ.
 29. Gerald - . thanks for information!
 30. Brandon - . thank you!
 31. Brandon - . thanks for information!
 32. luke - . ñïàñèáî!
 33. James - . ñïñ.
 34. alberto - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 35. edward - . ñïàñèáî çà èíôó.
 36. Guy - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 37. brad - . tnx!
 38. lance - . ñïñ.
 39. dale - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 40. Bill - . thank you!
 41. Terry - . áëàãîäàðåí!!
 42. bryan - . ñïñ çà èíôó!!
 43. joel - . tnx for info!
 44. Ray - . ñïñ!!
 45. vernon - . thanks for information!
 46. Marvin - . ñïñ!
 47. alfredo - . thanks.
 48. Daryl - . good info.
 49. Ken - . hello!!
 50. cecil - . ñïñ!
 51. Ernest - . ñïñ!!
 52. Hubert - . ñýíêñ çà èíôó.
 53. Cameron - . ñýíêñ çà èíôó.
 54. steve - . hello!
 55. William - . hello!

Leave a Reply