Νέοι επιγραμμικοί ηλεκτρονικοί χάρτες που επιτρέπουν στους πολίτες, για πρώτη φορά, να επισημαίνουν τις κύριες διάσπαρτες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως είναι οι κάθε είδους μεταφορές και οι αεροπορικές δραστηριότητες, δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», αφορά μια νέα σειρά 32 χαρτών, η οποία απεικονίζει τα σημεία που εκλύονται ρύποι και παράλληλα συμπληρώνει υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες, προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR).
Οι χάρτες επιτρέπουν στους πολίτες να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στη δική τους περιοχή, από τις τοπικές εκλύσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και απεικονίζουν την έκταση στην οποία οι εκπομπές NOX και PM10, από τις οδικές μεταφορές, μολύνουν μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα.
Επίσης, επιτρέπουν στους ευρωπαίους να παρατηρούν, σε κλίμακα 5 χλμ επί 5 χλμ τα σημεία όπου εκπέμπονται οι ρύποι και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα οξείδια του αζώτου (NOX), τα οξείδια του θείου (SOX), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), την αμμωνία (NH3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10).

Η Jacqueline McGlade Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι «Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μία σοβαρή απειλή για την υγεία και ενημερώνοντας τους πολίτες για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και άλλες πηγές, οι εν λόγω χάρτες τους δίνουν τη δυνατότητα να πιέσουν τις αρχές ώστε αυτές να προχωρήσουν σε βελτιώσεις».

πηγή econews

No Responses to “Νέοι ηλεκτρονικοί χάρτες για την ατμοσφαιρική ρύπανση”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Herman - . ñýíêñ çà èíôó!
 2. trevor - . hello!
 3. Franklin - . hello!
 4. clifford - . áëàãîäàðþ.
 5. Glenn - . tnx for info!!
 6. randall - . ñïñ.
 7. arturo - . ñýíêñ çà èíôó!!
 8. James - . tnx!!
 9. Calvin - . ñýíêñ çà èíôó!
 10. Albert - . áëàãîäàðåí.
 11. Leo - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 12. harry - . ñïñ.
 13. Ray - . ñïàñèáî çà èíôó.
 14. Zachary - . good.
 15. jordan - . ñïñ!!
 16. roberto - . ñïñ!
 17. Miguel - . thank you!!
 18. bernard - . good info!
 19. brent - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 20. kenny - . thank you!!
 21. Mario - . ñýíêñ çà èíôó!
 22. brett - . ñïñ.
 23. keith - . hello.
 24. Don - . ñýíêñ çà èíôó!
 25. greg - . ñïñ çà èíôó!
 26. Shannon - . ñïàñèáî çà èíôó!
 27. ramon - . thanks!
 28. virgil - . ñïàñèáî.
 29. Donnie - . tnx for info!!
 30. Stephen - . ñïñ çà èíôó.
 31. max - . ñýíêñ çà èíôó!!
 32. Hubert - . ñïñ çà èíôó!
 33. jessie - . ñïàñèáî!
 34. mitchell - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 35. armando - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 36. juan - . áëàãîäàðþ!
 37. herman - . tnx for info!!
 38. Morris - . ñýíêñ çà èíôó.
 39. mario - . thanks!
 40. Dustin - . ñïàñèáî.
 41. Raul - . hello!
 42. Mitchell - . ñýíêñ çà èíôó!!
 43. Michael - . thanks!!

Leave a Reply