Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πράσινο βιβλίο και ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον του φωτισμού που βασίζεται στην τεχνολογία LED(διόδων φωτοεκπομπής).

Ο φωτισμός LED είναι μία από τις πιο αποδοτικές και πολύπλευρες μορφές φωτισμού – που εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα έως 70%, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες φωτισμού.

Η ταχύτερη εξάπλωση της τεχνολογίας LED θα εξασφαλίσει την επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φωτισμού και, έως το 2020, θα έχει συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό κατά 20%.

Ο φωτισμός LED αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα στην αγορά: υψηλή τιμή αγοράς επειδή είναι πιο προηγμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις, έλλειψη εξοικείωσης των δυνητικών χρηστών και απουσία κοινών προτύπων.

Προς τούτο θα διεξαχθεί διαβούλευση που θα διαρκέσει ως τις 29 Φεβρουαρίου 2012, για συλλογή σχολίων σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής.

Μεταξύ των βασικών ερωτημάτων που τίθενται στη δημόσια διαβούλευση είναι:

– Ποιες δράσεις θα συμβάλουν στο ξεπέρασμα των υφιστάμενων εμποδίων και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης LED στην Ευρώπη;

– Πώς θα εξασφαλιστεί η διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων ασφαλών και καλής ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών;

-Πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία του κλάδου του φωτισμού με αρχιτέκτονες, μελετητές φωτισμού, εγκαταστάτες ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς και με τον κατασκευαστικό κλάδο;

– Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο του φωτισμού;

Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με βάση το φωτισμό LED αποτελεί βασικό στόχο του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Με τη σταδιακή κατάργηση της πώλησης των συμβατικών λαμπτήρων στην ΕΕ, το αργότερο έως το Σεπτέμβριο του 2012, πρέπει τα επόμενα χρόνια να αντικατασταθούν περίπου οχτώ δισεκατομμύρια λαμπτήρες πυρακτώσεως σε κατοικίες, γραφεία και δρόμους της Ευρώπης, παραχωρώντας τη θέση τους σε ενεργειακά αποδοτικότερες λύσεις φωτισμού.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τεχνολογίες φωτισμού LED και OLED (οργανικές LED), που συναποτελούν τον φωτισμό στερεής κατάστασης (SSL).

Η τεχνολογία SSL παρέχει υψηλή ποιότητα φωτός και οπτικής απόδοσης, με διαρκώς βελτιούμενες επιλογές σχεδιασμού.

Η SSL μπορεί να προωθήσει την καινοτομία στους κλάδους του φωτισμού και των κατασκευών, παρέχοντας τεράστιες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις – πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ – με αποτέλεσμα τη δημιουργία απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη.

econews

No Responses to “Εξοικονόμηση ενέργειας: Μαζική εξάπλωση λαμπτήρων LED”

Trackbacks/Pingbacks

 1. martin - . hello!!
 2. wayne - . ñïàñèáî çà èíôó.
 3. Steve - . ñïñ çà èíôó!!
 4. Dwight - . áëàãîäàðåí!
 5. Christian - . ñïñ!!
 6. Luther - . good!
 7. fernando - . ñïñ çà èíôó!!
 8. alexander - . hello!
 9. howard - . thanks!!
 10. kelly - . thanks.
 11. Stephen - . ñïñ!!
 12. Gerard - . ñýíêñ çà èíôó.
 13. harold - . good info!
 14. lloyd - . ñïàñèáî çà èíôó.
 15. Ernest - . good info!
 16. Henry - . áëàãîäàðþ!
 17. Kyle - . ñïàñèáî çà èíôó!
 18. Cecil - . thanks!
 19. Enrique - . thanks for information.
 20. Clinton - . good!
 21. jack - . ñïñ!
 22. Jon - . hello.
 23. Martin - . ñïàñèáî!
 24. Brad - . tnx.
 25. Pedro - . ñïàñèáî çà èíôó!
 26. gerard - . tnx!
 27. orlando - . good info!!
 28. felix - . áëàãîäàðåí.
 29. Leslie - . tnx for info.
 30. Johnny - . good info!
 31. lee - . ñïñ!
 32. Charles - . ñïàñèáî çà èíôó.
 33. otis - . thanks for information!
 34. gerald - . áëàãîäàðåí!!
 35. Antonio - . thanks for information.
 36. adrian - . áëàãîäàðåí.
 37. erik - . ñïñ.
 38. Sam - . good info!
 39. John - . ñïàñèáî!!
 40. Brent - . ñýíêñ çà èíôó!
 41. Stanley - . thanks for information!!
 42. Bradley - . tnx.
 43. zachary - . áëàãîäàðñòâóþ!!

Leave a Reply