Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσηκτιρίων και νερού».

Η νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία αποτελεί και πρόταση περιβαλλοντικών οργανώσεων, στο πλαίσιο απαγκίστρωσης από το πετρέλαιο, προστασίας του περιβάλλοντος και επίτευξης των εθνικών στόχων για την μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αποσκοπεί αφενός στην απελευθέρωση της χρήσης βιομάζας (pellets και άλλα) στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, αφετέρου στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου ελέγχου των εκπεμπόμενων από αυτές τις εγκαταστάσεις καυσαερίων.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία αναθεωρεί μετά από 18 χρόνια το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επιτυγχάνονται τα εξής:

·αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.

·υιοθετούνται αυστηρά και ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας.

·ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και θέματα σχετικά με τη συντήρηση – ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

·εκσυγχρονίζονται διατάξεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

No Responses to “Βιομάζα και επίσημα στους καυστήρες θέρμανσης”

Trackbacks/Pingbacks

 1. chris - . ñýíêñ çà èíôó!
 2. neil - . thanks for information!!
 3. Marcus - . áëàãîäàðåí!
 4. Guy - . good!
 5. rodney - . áëàãîäàðþ.
 6. chester - . hello!!
 7. theodore - . ñïñ.
 8. martin - . thanks for information!
 9. wesley - . tnx for info!!
 10. Ron - . ñïñ.
 11. jordan - . ñïàñèáî çà èíôó!
 12. Johnny - . tnx.
 13. Milton - . hello.
 14. kenny - . ñïàñèáî!
 15. james - . tnx for info!
 16. hector - . tnx for info!
 17. Marc - . ñïñ!
 18. sam - . áëàãîäàðþ.
 19. Lester - . hello!!
 20. leo - . ñïñ!
 21. russell - . áëàãîäàðåí.
 22. ben - . ñýíêñ çà èíôó!
 23. ivan - . tnx for info!
 24. Barry - . hello!
 25. evan - . áëàãîäàðñòâóþ.
 26. Ryan - . ñýíêñ çà èíôó.
 27. Dan - . ñïñ!
 28. leo - . áëàãîäàðåí.
 29. wayne - . ñïñ!
 30. Freddie - . ñýíêñ çà èíôó.
 31. Bruce - . tnx for info.
 32. Johnny - . thank you.
 33. Vernon - . áëàãîäàðþ.
 34. donnie - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 35. Aaron - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 36. Austin - . ñýíêñ çà èíôó!
 37. Brett - . áëàãîäàðþ.
 38. Corey - . good!!
 39. jeremiah - . good!!
 40. hubert - . ñýíêñ çà èíôó!
 41. Brent - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 42. earl - . ñïàñèáî çà èíôó!
 43. marion - . thanks!
 44. Jay - . ñïñ!
 45. sean - . good info!!
 46. Ricky - . tnx for info.
 47. paul - . ñïàñèáî çà èíôó.
 48. alfonso - . áëàãîäàðþ.
 49. roland - . tnx for info!!
 50. herbert - . ñïàñèáî çà èíôó.
 51. Michael - . ñïñ!
 52. shannon - . tnx.
 53. billy - . ñýíêñ çà èíôó!!
 54. Ian - . good.
 55. william - . ñïñ.
 56. Howard - . áëàãîäàðåí!!
 57. samuel - . ñïñ!!
 58. seth - . thanks for information!!
 59. eric - . good info!!
 60. Edwin - . tnx!
 61. Doug - . ñïàñèáî.

Leave a Reply