Μια πρωτοποριακή αιολική μονάδα που συλλέγει και αξιοποιεί τις αέριες μάζεςπου μετακινούνται από το πέρασμα των φορτηγών και άλλων μεγάλων οχημάτων στους εθνικούς δρόμους ανάπτυξε μια γαλλική εταιρεία στη Βουργουνδία.

Την αιολική μονάδα κάθετου άξονα ανέπτυξαν το κέντρο τεχνολογίας Cetim και η εταιρεία CITA Productions, που παρότι εξειδικεύεται στα υδραυλικά συστήματα πυρηνικών μονάδων αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια “στροφή” προς τις πράσινες τεχνολογίες.

Η πρώτη πιλοτική μονάδα έχει εγκατασταθεί στον εθνικό δρόμο Α6 κοντά στη πόλη Οσέρ.

Σκοπός των κατασκευαστών είναι όλες οι ηλεκτροδοτούμενες εγκαταστάσεις των εθνικών οδών της Γαλλίας να γίνουν ενεργειακά αυτόνομες , τοποθετώντας ανά 10 ή 15 χιλιόμετρα τα εναλλακτικά αιολικά.

Ήδη η εταιρεία Autoroutes Paris Rhin Rhône που εγκαθιστά κάμερες και συστήματα καταμέτρησης οχημάτων στις εθνικές οδούς έχει εκφράσει ενδιαφέρον, καθώς οι συσκευές της θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθούν εξολοκλήρου από την αιολική ενέργεια των φορτηγών.

econews

No Responses to “Αιολικό «μαζεύει» τον αέρα των φορτηγών στους αυτοκινητόδρομους”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Milton - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 2. wayne - . áëàãîäàðñòâóþ.
 3. jesus - . thanks for information.
 4. Stephen - . áëàãîäàðåí.
 5. lynn - . ñïñ çà èíôó.
 6. Roger - . thank you!
 7. terry - . thanks for information!
 8. dana - . ñïñ çà èíôó.
 9. Roy - . áëàãîäàðåí!
 10. Lance - . ñïñ!!
 11. morris - . ñïñ çà èíôó.
 12. marshall - . ñïñ.
 13. francis - . ñýíêñ çà èíôó.
 14. jay - . hello!
 15. lewis - . tnx for info!!
 16. brad - . good info!!
 17. anthony - . ñïñ çà èíôó.
 18. Sean - . ñïàñèáî çà èíôó!
 19. billy - . áëàãîäàðþ!
 20. salvador - . áëàãîäàðåí!!
 21. clyde - . ñïñ!
 22. wayne - . ñïñ!!
 23. Jerry - . good info!
 24. Justin - . ñïñ çà èíôó!
 25. Kenneth - . áëàãîäàðåí.
 26. Ray - . good!
 27. Henry - . tnx!
 28. hubert - . tnx for info!!
 29. Ian - . tnx for info!!
 30. Rex - . ñïàñèáî!!
 31. Franklin - . ñýíêñ çà èíôó!
 32. Herbert - . ñïàñèáî çà èíôó!
 33. Randall - . ñïàñèáî.
 34. Austin - . ñïñ!
 35. Eugene - . ñïàñèáî çà èíôó!
 36. Fred - . ñýíêñ çà èíôó!
 37. marc - . ñïñ!!
 38. Herbert - . good!!
 39. Jason - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 40. hugh - . ñýíêñ çà èíôó!!
 41. Dustin - . áëàãîäàðþ!!
 42. walter - . ñïñ!!
 43. Daniel - . ñïàñèáî!
 44. Jimmie - . tnx for info!
 45. Angelo - . ñïñ çà èíôó!
 46. Gilbert - . good info.
 47. Franklin - . thanks for information.
 48. johnnie - . ñïñ!!
 49. Perry - . ñïàñèáî çà èíôó!
 50. Brett - . ñýíêñ çà èíôó!
 51. Marcus - . tnx.
 52. jimmie - . ñïñ çà èíôó!
 53. Allen - . ñïñ çà èíôó.
 54. terrance - . ñýíêñ çà èíôó!!
 55. randy - . ñïñ çà èíôó!!
 56. Gregory - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 57. Earl - . tnx for info!!
 58. Julian - . ñïñ!!
 59. Wallace - . good.
 60. willard - . thanks for information.

Leave a Reply