Η Schneider Electric, o παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας, δημιούργησε το Energy University (www.MyEnergyUniversity.com), ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που πραγματεύεται θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Energy University απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των κλάδων και οργανωτικών επιπέδων.
Τα μαθήματα του Energy University είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες που θα χρειαστεί ο κάθε επαγγελματίας προκειμένου να εφαρμόσει θετικές αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης ενέργειας της επιχείρησής του.
«Η Schneider Electric πιστεύει πως υπάρχει σημαντική ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας που όμως ούτε οι βιομηχανίες αλλά ούτε και οι καταναλωτές γνωρίζουν πώς να εκμεταλλευτούν. Μέσω του Energy University φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αλλά και το ευρύτερο κοινό να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που υπάρχουν και να πετύχουν περισσότερα χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους από τον κοινό μας πλανήτη», δήλωσε ο Paul Hamilton, Senior VP, Energy and Solution University της Schneider Electric.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων σχετίζεται με τις τελικές αγορές που αντιστοιχούν στο 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και περιλαμβάνουν την ενέργεια και τις υποδομές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τις κατοικίες και τα data centres και δίκτυα.
Κάθε μάθημα μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία ώρα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η εκμάθηση γίνεται πιο εύκολη και προσιτή από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο Internet.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του Energy University:

• Βασικά στοιχεία Εξοικονόμησης Ενέργειας

• Οικονομικές πτυχές ενέργειας και εργαλεία απόδοσης επενδύσεων

• Ενεργειακοί έλεγχοι

• Απόκριση ζήτησης και το Smart Grid

«Η ενέργεια αποτελεί τον καταλύτη για την πρόοδο και η ορθή διαχείρισή της είναι ο νέος καταλύτης για την πρόοδο των επιχειρήσεων. Η σωστή εκπαίδευση των επαγγελματιών μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και να συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μέσω του Energy University προσφέρουμε δωρεάν τα απαραίτητα, ειδικά στις ημέρες μας, εφόδια και γνώσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την ενέργεια τους» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric Ελλάδος κ. Marc Pelletier.

No Responses to “«Πανεπιστήμιο Ενέργειας» από τη Schneider Electric”

Trackbacks/Pingbacks

 1. louis - . áëàãîäàðþ!!
 2. rex - . thank you!
 3. Maurice - . thank you!!
 4. Darrell - . tnx for info!
 5. randy - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 6. Lyle - . tnx for info!!
 7. bryan - . ñýíêñ çà èíôó!!
 8. Mitchell - . thanks.
 9. Dave - . ñïàñèáî çà èíôó.
 10. Calvin - . ñïñ!
 11. Clifford - . good info!!
 12. troy - . thank you.
 13. Mitchell - . ñïàñèáî.
 14. marvin - . ñïñ!!
 15. Ken - . ñïñ.
 16. Vernon - . tnx for info!!
 17. Jay - . good!
 18. Scott - . áëàãîäàðñòâóþ.
 19. Cecil - . good info.
 20. tony - . ñïñ çà èíôó.
 21. Alberto - . áëàãîäàðþ!
 22. Shane - . thank you!!
 23. Andy - . thank you.
 24. Claude - . ñýíêñ çà èíôó!!
 25. greg - . áëàãîäàðñòâóþ!!
 26. tyler - . good!!
 27. Philip - . ñïñ çà èíôó!!
 28. alex - . áëàãîäàðåí!
 29. darrell - . ñïñ.
 30. Marc - . ñýíêñ çà èíôó!
 31. herbert - . thank you.
 32. Dana - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 33. Trevor - . thanks.
 34. Marion - . tnx for info!
 35. clayton - . tnx!!
 36. Gene - . áëàãîäàðåí!
 37. Francisco - . ñïñ çà èíôó!!
 38. Peter - . ñïñ!
 39. otis - . ñïñ çà èíôó.
 40. Stephen - . tnx.
 41. lawrence - . ñïàñèáî çà èíôó!
 42. Walter - . ñïñ çà èíôó.
 43. Calvin - . ñïàñèáî çà èíôó!!
 44. brett - . good!
 45. Christopher - . thanks for information!!
 46. darrell - . áëàãîäàðþ.
 47. marion - . hello!!
 48. Julian - . good info!!
 49. Lynn - . ñïàñèáî!
 50. Alejandro - . ñïñ!

Leave a Reply